Attack Surface Management

Attack surface, je souhrn všech míst digitální aktiv, kde může dojít k potenciálnímu útoku. Attack surface je dynamický. S každou konfigurační změnou, aktualizací softwaru či přidáním nových funkcí se mění a stává se místem, kde se mohou skrývat bezpečnostní rizika.

Naše služba Attack Surface Management je vaším průvodcem tímto neustále se měnícím digitálním terénem. Pravidelně monitorujeme pomocí automatizovaných penetračních testů potenciální Attack surface, identifikujeme potenciální vektory útoku a lokalizujeme slabá místa v zabezpečení. Včas upozorní na nová rizika a hrozby, abyste mohli rychle a efektivně reagovat, odstranit slabá místa, digitální aktivum zabezpečit.

Attack Surface Management pomáhá předcházet bezpečnostním incidentům a poskytujeme klíčový nástroj pro udržení nejvyšší úrovně kybernetické odolnosti. S Attack Surface Management budete mít jistotu, že vaše digitální prostředí je v bezpečí, i když se svět kolem nás neustále mění.

Interaktivní Dashboard ASM

Služba je momentálně v režimu beta testování. Máte zájem? Kontaktujte nás.