Penetrační testy

Při penetrační testu, se za předem dohodnutých a schválených podmínek, testovaný systém podrobí kybernetickým útokům a bezpečnostním testům. Výsledkem testu je závěrečná zpráva, kde jsou popsány nalezená zjištění s doporučení jak slabiny a zranitelnosti v zabezpečení odstranit.

Externí a Interní penetrační testy

Cílem pentračních testů je odhalit bezpečnostní slabiny a chyby, špatné konfigurace, chybějící záplaty, zranitelnosti, které by mohly být zneužity k nevyžádaným aktivitám nebo k průniku do systému.

Penetrační testy webových aplikací

Pentrační testy webových aplikací – eshop, portál, extranet, intranet podle metodiky OWASP.