IT Security Test

Pomocí penetračních testů a simulací počítačových útoků prověřujeme zabezpečení digitálních aktiv.

  • Penetrační testy – identifikace zranitelností a slabých míst
  • Sociální inženýrství – phishing a vishing kampaně
  • Attack Surface Management – pravidelný monitoring zabezpečení
  • Red Team – komplexní simulace útoku

Penetrační test

Penetrační testování je typ testování zaměřený na odhalování bezpečnostních nedostatků. Při testech se postupuje podobně jako postupuje útočník, když se snaží proniknout do systému – v podstatě je to simulace útoku.

Penetrační testy jsou preventivním bezpečnostním opatřením, které pomáhá předcházet bezpečnostním hrozbám, vznikům bezpečnostních incidentů a minimalizuje jejich případný dopad. Poskytují aktivní ochranu počítačových systémů, sítí a uživatelů před kybernetickými útoky. Umožňují provozovat systémy, aplikace, infrastrukturu v online prostředí beze strachu z bezpečnostních hrozeb. Více informací…

Phishing test

Šest z deseti zaměstnanců nepozná v telefonu svého šéfa. Průměrně každý desátý uživatel při phishingovém útoku prozradí heslo. Jak odolné jsou vaše bezpečnostní opatření vůči sociálním trikům a útokům sociálního inženýrství? Realizujeme testovací scénáře simulující phishing a vishing.

Phishing a vishing je pro útočníka levný a dostupný. Pro obět může být velmi nebezpečný s kritickým dopadem. Efektivním způsobem jak zlepšit odolnost jsou vzdělávací phishingové a telefonické kampaně. Poskytnou řízenou zkušenost s phishingem a pomohou zvýšít ostražitost a bdělost. Více informací…

Monitor

Průběžný monitoring – Attack Vektor Management.

Průběžný monitoring zabezpečení a možných vektorů útoku. Včasné varování – Notifikace při vzniku slabých míst. Preventivní návrhy na zmírnění rizik a odstranění slabých míst. Cílem je dosažení maximální bezpečnosti a business continuity v online prostředí. Komplexní scénaře automatizovaný testů průbežně monitorují systémy, aplikace internetové prostředí. jsou prováděny pomocí certifikovaných postupů a nástrojů Využíváme moderní OSINT nástroje k pr;zkumu a automatickému spouštění série testů. Výsledky jsou on-line k dispozici v přehlednem Dashboardu. Attack Vektor Management je průběžná kontrola a optimalizace zabezpečení digitálních aktiv. ASM umožnuje být o krok napřed před potenciálními hrozbami. Více informací…

RedTeam

RedTeam je top nástrojem pro zvýšení bezpečnosti vaší organizace. Team testerů simuluje útoky, testuje a analyzuje vaše systémy jako kdyby probíhal skutečný útok Cílem je odhalit případné slabiny a bezpečnostní mezery před tím než je objeví neoprávněný jedinec nebo skupina.

Díky Red Teamu získáte hluboký vhled do možných rizik a zranitelností ve vaší síti a aplikacích. Tento preventivní přístup vám umožní provádět úpravy a posílit svou obranu, což může výrazně snížit riziko úspěšného kybernetického útoku. S Red Teamem máte klíčové informace pro zajištění maximální úrovně bezpečnosti ve vaší organizaci. Více informací…