Attack vector monitor

Kontinuální monitor zabezpečení

Attack surface – timto slovním spojením se nazývá množina všech míst kde je potenciálně možné zaútočit. V průběhu času se attack surface neustále proměňuje, tak jak se mění konfigurace, aktualizuje se software, přidává se funkcionalita a hlavně vznikají nové typy útoků.

  • Identifikujeme kritické komponenty – tak aby ochrana byla efektivní
  • Provedeme serii penetračních testů a auditů u vytipovaných systémů a aplikací
  • Navrhneme nejvýhodnější způsob obrany a to jak technologicky tak procesně
  • Průběžně budeme monitorovat stav zabezpečení a upozorňovat na nové hrozby / útoky
  • Pomůžeme s úpravou zabezpečení formou doporučení, technických konzultací a návrhem nových konfigurací pro vaší technologii

Máte zájem o více informací?