Monitor

Kontinuity test

Monitor dostupnosti a ochrany digitální aktiv. Včasné upozornění na nová rizika a možné narušení business continuity. Prevence vzniku slabých, Návrhy efektivní ochrany digitálních aktiv.

Attack surface, je souhrn všech míst , kde může dojít k potenciálnímu útoku. Attack surface je dynamický. S každou konfigurační změnou, aktualizací softwaru či přidáním nových funkcí se mění a stává se místem, kde se mohou skrývat bezpečnostní rizika.

Monitor je vaším pomocníkem a průvodcem tímto neustále se měnícím digitálním terénem. Pravidelně monitoruje pomocí automatizovaných penetračních testů systémy, aplikace, infrastrukturu, OSINT – veřejně dostupné zdroje. Včasná identifikace potenciálních slabin v zabezpečení.

Monitor pomáhá předcházet bezpečnostním incidentům a poskytujeme klíčový nástroj pro udržení nejvyšší úrovně kybernetické odolnosti. Monitor pomáhá ochránit vaše digitální prostředí v bezpečí, i když se svět kolem nás neustále mění.

Interaktivní Dashboard ASM