Red Team backup

Vychytáme chyby – eliminace a snížení rizik

Každá činnost – ať už je to provoz stávajícího bussinesu nebo založení nového, spuštění nové služby, nákup nové technologie, úvěr, uzavření smlouvy apod má svá rizika a dopady. Poskytneme vám nezávislý – kritický pohled, pomůžeme vám rizika a dopady zmapovat a připravit se na ně.

Red Team aktivity:

  • Oponentura projektů
  • Identifikace a zmírnění rizik
  • Kritické myšlení
  • Red Teaming – kontrolovaná simulace kritických situací, příprava a trening protiopatření.

Možná to znáte. Dostanete nápad na nový projekt, business, produkt apod. Zpočátku se dílo daří, všechno do sebe zapadá a pak najednou se vyskytnou neočekávané překážky. Něco jste přehlédli, podcenili nějaká rizika, vše se zkomplikuje… a to stojí peníze a zdroje. I v této situaci vám redteam.cz může pomoci.

Provedeme nezávislou analýzu situace. Identifikujeme problematická místa, kde je riziko vzniku nečekané události. Navrhneme efektivní opatření na zmírnění nebo úplnou eliminaci rizik.