Red Team

Red Team – Komplexní bezpečnostní test

Penetrační testy jsou omezeny rozsahem testu tzv. scope – předem určenou oblastí kde je povoleno testovat. Zadaní Red Teamu je volnější a oblast testu je rozšířena na celou organizaci. Kombinace různých testů například sociálního inženýrství a infrastrukturního testu může odhalit další slabiny v zabezpečení. V průběhu Red Teamu provedeme více testu a doba trvání Red Teamu je delší než při penetračním testu. Výsledky dávají celkový přehled o zabezpečení organizace a slabých místech

RedTeam – klíčové vlastnosti

  • Naše testovací scénáře jsou zpracovány na základě rozboru úspěšných útoků reálných útočníků
  • Provedeme více různě zaměřených testu, které na sebe navazují, tak abychom co nejpřesněji určili slabá místa v zabezpečení
  • Testovaná organizace získá bezpečnou zkušenost s útokem
  • Často samotný prožitek RedTeamu zvýší odolnost oproti kybernetickým útokům

Pro více informací nás kontaktujte